2017.03.01 :: Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych w Bytomiu

Obchody rozpoczęły się w kościele pw. Świętego Krzyża w Bytomiu – Miechowicach, w którym została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie nasz poczet sztandarowy w składzie Jerzy Słodki, Andrzej Sikora, Mirosław Strachota-Gorzycki i Artur Kolega wraz z przedstawicielami władz miasta, służb mundurowych, a także licznie przybyłymi mieszkańcami przeszła pod pomnik „Ofiar Tragedii Górnośląskiej”. Pod pomnikiem odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz orkiestry wojskowej z Bytomia. Odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową.

W trakcie uroczystości prezydent Bytomia Pan Damian Bartyla przypomniał wszystkim zebranym o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych, dodał, że uroczystości są wyrazem naszego głębokiego hołdu dla żołnierzy tzw. „drugiej konspiracji” za ich męstwo, niezłomną postawę patriotyczną oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem "Ofiar Tragedii Górnośląskiej".

"W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu" - tak ustawa sejmowa z dnia 3 lutego 2011 roku określa obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2017.02.17 :: Zawody strzeleckie o tytuł "Kurka Piwnego" AD 2017

:: tabela wyników >>>

17-go lutego 2017-go roku na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego zorganizowało zawody strzeleckie o tytuł "Kurka Piwnego" AD 2017. Konkurencja strzelecka odbywała się w dwóch kategoriach, z broni pneumatycznej krótkiej i broni pneumatycznej długiej na dystansie 10-ciu metrów.

Zgodnie z regulaminem zawodów, Kurkiem Piwnym AD 2017 zostawał ten strzelec, który wystrzelał największą ilość punktów z broni pneumatycznej krótkiej.

Kolejną klasyfikacją była suma punktów zebranych z obydwu konkurencji. Obowiązywały zasady, oddawano po osiem strzałów z każdej z broni. Natomiast do punktacji końcowej zaliczano po pięć najwyższych przestrzelin z obydwu rodzajów broni. 

______________________

2017.01.19 :: Noworoczne spotkanie Rycerzy Św. Piotra i Pawła

Dnia 19 stycznia 2017 roku w siedzibie Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w reprezentacyjnych salach Zamku w Starych Tarnowicach odbył się Bracki Wieczór Kolędowo-Noworoczny połączony z noworocznym spotkaniem Rycerzy Św. Piotra i Pawła. Uroczystości patronował jego ekscelencja Ks. Biskup Jan Kopiec, a prowadzącym był infułat Kołodziej.

Uroczystość rozpoczęła się od koncertu kolęd w wykonaniu Chóru „Kolejarz” z Tarnowski Gór pod kier. pani Dyrygent Izabeli Lysik-Różańskiej.

W uroczystościach, prócz zaproszonych parlamentarzystów i samorządowców uczestniczyli z ramienia Bractw Kurkowych Prezes Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP Generał Bractwa Kurkowego Adam Marian Gołembowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP Generał Bractwa Kurkowego Piotr Mikosz, Rzecznik Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP Marian Sapała, Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego Jan Świgost, Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego Adam Majchrzak oraz Książę Krzysztof Konstanty Radziwiłł, linia na Towianach i Połoneczce, hrabia na Szydłowcu i prokurator Królestwa Jerozolimskiego.

Druga równorzędna nazwa to Krzyż na Szerokiej Wstędze. Jest to Order Rycerzy Braci Kurkowych Diecezji Gliwickiej. Order zaprojektowan i wykonany został przez św. pamięci Brata Dominika Podolskiego z Poznania.

Sposób noszenia orderu: odznaczenie zawieszone na szerokiej niebieskiej wstędze, przewieszone po skosie przez pierś ze strony prawego ramienia na lewą.

Raz w roku, w czasie uroczystej rycerskiej mszy świętej, wybrani przez Kapitułę Orderu Rycerzy, Bracia Kurkowi , dostępują zaszczytu mianowania z rąk Ks. Biskupa. Bracia dostępujący tego zaszczytu, na co dzień wyróżniają się chwalebną służbą w wierze i kościele.

W dniu dekoracji i mianowania, Bracia Rycerze otrzymują testymonia (w języku łacińskim) i maja prawo sygnować się herbem Srebrny Kur.

_________________________